Direct naar hoofdmenu / zoekveld

milieuvergunningen

openbare onderzoeken voor milieuvergunningsaanvragen die nu lopen

 

Zowel particulieren als bedrijven kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn binnen het kader van de milieuwetgeving. Naar gelang van de veronderstelde hinder zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld. De reglementering over de vergunningsplicht staat in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen, afgekort Vlarem I. De voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen, vindt u terug in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende Algemene en Sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, afgekort Vlarem II. U kan de gecoördineerde Vlarem-reglementering raadplegen op internet.

 

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM. Bijlage 1 van het Vlarem I bevat een limitatieve lijst van activiteiten (rubrieken) die bepaalt wanneer een milieuvergunning of melding dient te worden ingediend. Criteria kunnen o.a. zijn: drijfkracht machines, opslagcapaciteit, enz. en dit soms gerelateerd aan de stedenbouwkundige bestemming.

 

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen:

  • Derde klasse-inrichtingen worden gemeld aan het College van burgemeester en schepenen
  • Tweede klasse-inrichtingen worden verleend door het College van burgemeester en schepenen
  • Eerste klasse-inrichtingen worden verleend door de Bestendige Deputatie

 

Koppeling met de stedenbouwkundige vergunning!

Beide vergunningen (stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning) worden aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat de ene vergunning pas rechtsgeldig wordt op het ogenblik dat de andere vergunning is verworven.

 

Tegen de beslissing kan beroep ingediend worden:

Klasse 1: binnen de 30 dagen bij de Minister

Klasse 2: binnen de 30 dagen bij de Bestendige Deputatie

 


 

Aanvraagformulieren

Milieuaanvraag klasse 1

Milieuaanvraag klasse 2

Meldingsformulier klasse 3 

 

milieudienst

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 20

e-mail: milieudienst@eeklo.be 

milieuambtenaar: Ben Caussyn

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken