Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / zwerfvuilactie

zwerfvuilactie

Zwerfvuilactie 'Let's do it Belgium!' op donderdag 14 maart 2013 (scholen)

 

In het weekend van 16 en 17 maart is het de beurt aan de verenigingen. Dan wordt voor de tweede maal de nationale zwerfvuilactie ‘Let’s do it Belgium!’ georganiseerd. Dit is gelijktijdig met opruimcampagnes in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zodoende ontstaat er één groot West-Europees opruimweekend.
Stad Eeklo en I.V.M. ondersteunen  ‘Let’s do it Belgium’ en geven zo hun eigen zwerfvuilacties meer zichtbaarheid. 

 

letsdoit 240px
‘Let’s do it Belgium’ valt eveneens onder de campagne ‘indevuilbak’. Deze zwerfvuilcampagne is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheden.

Oproep aan scholen en verenigingen

Scholen en verenigingen die deelnemen aan de zwerfvuilopruimactie kunnen gratis ‘indevuilbak’vuilzakken en handschoenen verkrijgen. Dien tijdig je aanvraag in bij de milieudienst via e-mail op milieudienst@eeklo.be.
Maak kans op een extra beloning door een extra inspanning nl. Wees creatief en maak een kunstwerk met het gevonden zwerfvuil !
Voor praktische afspraken en om je actie door te geven kan je eveneens mailen naar milieudienst@eeklo.be. Zij nemen contact op met jou!

 

Klik hier voor de zwerfvuilactie op 14 maart 2013.

 

Zwerfvuil blijft een aanhoudend probleem, ondanks vele inspanningen die de gemeentebesturen leveren om het openbaar domein proper te houden.

De I.V.M. wou samen met de 19 deelnemende gemeenten via een ruime sensibiliseringsactie duidelijk maken dat vele inwoners vinden dat het achterlaten van zwerfafval niet door de beugel kan.

Gedurende de maanden maart/april 2012 werden voor de 3e keer (na 2007 en 2009)  in de 19 deelnemende gemeenten van de I.V.M. acties uitgewerkt onder de noemer ‘Samen voor een propere buurt’. Scholen, verenigingen, buurtcomités en vrijwilligers sloegen de handen in elkaar en gaven hiermee een krachtig signaal dat ze ijveren voor een propere buurt. De I.V.M. ondersteunde deze acties met veiligheidsmateriaal, zwerfvuilzakken en afvalgrijpers. De milieudienst van stad Eeklo zorgde voor de verdeling van het materiaal naar de vrijwilligers toe. Eeklo Net stond in voor het verzamelen van het ingezamelde afval.

De actie werd gesteund door het project ‘indevuilbak.be’, een initiatief van de Vlaamse overheid en Fost Plus.

indevuilbak2011

In Eeklo namen in 2012 maar liefst 10 scholen deel aan de actie. Basisschool St. Antonius en een deel van de leerlingen van de Wegel gingen op 24 maart opruimen in de buurt van hun eigen school.

zwerfvuil1 480x250

 

Alle andere deelnemende scholen deden een grootscheepse opruimactie op donderdag 31 maart.

 

Het Atheneum evenals de basisschool de Tandem hebben de toegangswegen naar hun school opgeruimd en een brief opgesteld voor de buurtbewoners.

De leerlingen van 4D van de Grote Wegel gingen die dag zwerfvuil opruimen in het Heldenpark.

De leerlingen van het College-O.L.Vr. Ten Doorn evenals leerlingen van de Meidoorn namen de omgeving van hun school en de toegangswegen van de Markt tot hun school voor hun rekening.

 

Vanuit de basisschool St.Jozef-St.Janneke hebben de leerlingen het speelpleintje in de St.Jozefwijk en het fiets- en wandelpad langs de Ringlaan opgeruimd.

De vijf hoogste klassen van de Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs hebben zich engageerd om het zwerfvuil tussen de school en het centrum op te ruimen. Zij hebben het fietspad langsheen de spoorweg en het station onder handen genomen evenals een deel van de Stationsstraat.

In de leefschool ‘het Droomschip’ ruimden leerlingen rondom de school op.

 

De leerlingen van ’t Schaperke hebben vanuit de Hugo Verrieststraat tot aan het zwembad opgeruimd.

 

zwerfvuil 2011 480x250 

Om 14.30 uur kwamen alle opruimers samen op het Herbakkersplein waar een slotmoment met animatie van 'Timmerwerk' plaatsvond.

'Timmerwerk' maakt muziek op instrumenten gemaakt van afval. 

zwerfvuil 2011 groep 480x250 

 

 

Meer informatie:

Milieudienst Eeklo, Industrielaan 2 9900 Eeklo - tel. 09 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be

I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo - tel 09 377 82 11 – ivm@ivm milieubeheer.bewww.ivmmilieubeheer.be

 Zoeken