Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking omgevingsvergunning - VEPO bvba - AGRIBUS bvba - Verhofstede Leen - 6 september tot 6 oktober 2017

voor het bouwen van een biggenstal en loods en regularisaties – VEPO bvba - AGRIBUS bvba - Verhofstede Leen Bus 8 te 9900 Eeklo

De stad Eeklo laat u weten dat VEPO bvba, AGRIBUS bvba en Verhofstede Leen, Bus 8 te 9900 Eeklo, een aanvraag tot omgevingsvergunning hebben ingediend bij de Deputatie. De aanvraag heeft betrekking op Bus 8 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend: EEKLO 1 AFD, sectie C, nrs. 0690/N, 0690/P, 0694/V, 0694/W, 0694/Y, 0707/M, 0707/N 

 

Het onderwerp van de aanvraag omvat:

  • Nieuw te bouwen biggenstal en machineloods met aanhorigheden;
  • Het regulariseren uitbreiden vleesvarkensstal, mestverwerking, mestopslag, aanleggen van een lagune en twee bergingen.

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 6 september 2017 tot 6 oktober 2017 ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening, Industrielaan 2 te Eeklo: alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. (tel: 09/218.28.46)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo en dit uiterlijk op 6 oktober 2017.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Eeklo, 6 september 2017

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 

Zoeken