Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Openbaar onderzoek RUP Van Damme-Politiesite HERZIENING

Bekendmaking van herziening

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P) Van Damme-Politiesite Herziening zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016.

 

Het ontwerp van R.U.P. met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 20 januari 2017 tot en met 20 maart 2017 ter inzage op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo en dit iedere werkdag van 9u–12u30 en op woensdag eveneens van 14u–16u.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

Eeklo, 5 januari 2017

 

Namens het college van Burgemeester en schepenen, 

 

De Burgemeester

K. Loete

 

 


Zoeken