Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Openbaar onderzoek voorlopige bescherming als monument

van de Duitse mitrailleurspost spoorlijn (Hollandstellung)

Op 17 juli 2017 ondertekende de Vlaamse Minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van Duitse mitrailleurspost spoorlijn (Hollandstellung) in Eeklo – langs de voormalige spoorlijn  -museumlijn-  Eeklo – Maldegem , ter hoogte van kilometerpaal 30, gelegen ten noorden van de Leopoldlaan, tussen Leopoldlaan 72 en 78.

 

Het openbaar onderzoek opent op 21 augustus 2017 en sluit op 20 september 2017.

 

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

  • de dienst ruimtelijke ordening van de stad Eeklo, Industrielaan 2: elke voormiddag tussen 9 en 12.30 uur en de woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur
  • het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19/ bus 5 te 1210 Brussel

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij: het College van Burgemeester en Schepenen, Industrielaan 2 – 9900 Eeklo

Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.


Zoeken