Direct naar hoofdmenu / zoekveld

verkeershinder in eeklo

190204 verkeershinder 

 

 

Verkeershinder door:

wegenwerken andere omstandigheden

(Ben je ondernemer? Wat kan je doen bij hinder door openbare werken?) 

 

nieuwsbrief button

 


 

Verkeershinder door WEGENWERKEN 

  • Zuidbusakker – van 23 april t.e.m. 12 mei: de weg wordt hersteld. De omleiding loopt via de Vrombautstraat - Kruiskensstraat - Bus.
    Ook fietsers en voetgangers moeten de omleiding volgen. 
  • Krekelmuit – van 24 april t.e.m. 29 april: de spooroverweg wordt hersteld. De omleiding loopt via Balgerhoeke - Pastoor Bontestraat. 
    Ook fietsers en voetgangers moeten de omleiding volgen. 

Overzicht werken tijdens de paasvakantie

De paasvakantie is traditioneel een rustige periode op mobiliteitsvlak. Er zijn minder verplaatsingen van en naar de scholen en ook het woon-werkverkeer is minder druk. Tijdens deze periode zullen onderstaande werken uitgevoerd worden:

 

Cocquytstraat – 13 en 14 april

De Cocquytstraat wordt op beide dagen afgesloten ter hoogte van nummer 43, telkens tussen 8 en 12 uur. De omleiding loopt via de Vlamingstraat, daar wordt de rijrichting omgedraaid. De Vlamingstraat is via de Cocquytstraat bereikbaar en niet via de Collegestraat. 

Zakmeersstraat - 15 april tot en met 20 april

Een mobiele kraan en stelling in de Zakmeersstraat zullen de doorgang voor autoverkeer vanuit de Roze hinderen. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De Zakmeersstraat is bereikbaar via de Ghevers. 

Opeisingstraat: onderbroken ter hoogte van de spoorwegovergang tot en met 9 april. 

 

Moeie – van 8 april t.e.m. 19 april
Hardo zal in opdracht van Fluvius het bestaande elektriciteitsnet in de Moeie vernieuwen. Met uitzondering van het weekend van 13 en 14 april, zal de Moeie afgesloten worden voor alle verkeer tussen de Tieltsesteenweg en de Zandstraat. De werken worden opgedeeld in twee fases. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen de Zandstraat en de zone tussen de 2 opritten van het rusthuis Avondzegen. In een tweede fase wordt gewerkt vanaf de zone tussen de 2 opritten van het rusthuis tot de Tieltsesteenweg. Vanaf de Tieltsesteenweg wordt een omleiding voorzien voor wagens en fietsers via de Koning Albertstraat en Cocquytstraat, lokaal zwaar vervoer met bestemming Moeie wordt uitzonderlijk omgeleid via de Leikensweg. Het verkeer komende vanuit de Zuidmoerstraat wordt eveneens omgeleid via de Leikensweg.


2019 werken paasvakantie Moeie
Koning Albertstraat – van 8 april t.e.m. 19 april
In de Koning Albertstraat en de René Vermaststraat worden alle nutsleidingen vernieuwd in opdracht van Fluvius en De Watergroep. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd richting de N9. Verkeer komende van de N9 moet de omleiding richting Aalter volgen. De doorsteek ter hoogte van de Desiré Goethalsstraat wordt omwille van veiligheid en doorstroming afgesloten. Het keerpunt voor lokaal verkeer wordt de ovonde ter hoogte van de begraafplaats. Ook de René Vermaststraat maakt deel uit van de werfzone en wordt in de eerste fase deels afgesloten en in 2e fase volledig afgesloten.

2019 werken paasvakantie Koning Albertstraat

Leopoldlaan – van 11 april t.e.m. 13 april
Voor het kruispunt tussen de Ringlaan en de Leopoldlaan wordt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een betonvak in de Leopoldlaan vervangen door asfalt. Het verkeer komende van Maldegem richting Eeklo wordt omgeleid via de Brugsesteenweg, Kunstdal (30km/u), Kunstberg, de rotonde aan AZ Alma en de Ringlaan. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone in de Leopoldlaan veilig passeren. In de richting van Eeklo naar Maldegem zal er geen hinder zijn voor het verkeer. Er zal een parkeerverbod voorzien worden langs één kant van de weg in Kunstdal om de doorstroming te verzekeren. Door te kiezen voor het herstellen van het asfalt wordt de hinder drastisch beperkt tot drie dagen in plaats van drie weken.
De verschillende werken zullen mogelijks voor ongemakken en vertragingen zorgen. De stad roept dan ook op om met de signalisatie en omleidingen strikt te volgen; de politie van Meetjesland-centrum zal nauwlettend toezien op een strikte opvolging van de verkeerssignalisatie.

 

2019 werken paasvakantie Leopoldlaan 

 

Renovatie brug E34/N49 over het Schipdonkkanaal in Eeklo

Op zaterdag 2 maart 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de brug langs de E34/N49 over het Schipdonkkanaal in Eeklo.

Zij verstuurden onderstaand persbericht.

Het wegdek van de brug en ook de onderkant van de brug wordt aangepakt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt vanaf zaterdag 2 maart 2019 om 18.00 uur in elke richting over één rijstrook. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2019.

Over de werken

Op maandag 4 maart start de aannemer met de volledige renovatie van de brug langs E34/N49 over het afleidingskanaal van de Leie in Maldegem. Er komt een nieuw wegdek, nieuwe waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen. Ook de onderzijde van de brug wordt gerenoveerd. De voorbereidende nachtwerken zijn al gestart. Het einde van de werken is voorzien in december 2019.

Verkeerssituatie

De voorbereidende nachtwerken zijn achter de rug.

Renovatie van de brug: van 4 maart tot eind 2019.

Tijdens de werken rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook in de beide richtingen.

Minder hinder

Door in verschillende fasen te werken, kan het verkeer steeds door op de E34/N49. Tijdens de zomervakantie (bouwverlof) wordt er niet gewerkt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt dan terug over twee rijstroken in de beide richtingen.

 


 

Verkeershinder door ANDERE OMSTANDIGHEDEN 

NIEUW Beperkte verkeershinder aan de parking van het Sportpark

Het stadsbestuur levert extra inspanningen om op een aantal plaatsen de hinderlijke plasvorming aan te pakken. Zo worden fietsers minder natgespat als ze bij regenweer de weg op gaan.
Deze week worden er op diverse plaatsen herstellingen uitgevoerd.  Zo ondermeer aan de inrit van de parking van het sportpark.
Dit gaat gepaard met een kleine aanpassing van de rijrichtingen.  U kan vanaf heden de parking sportpark oprijdenter hoogte van de busstroken en afrijden rechtover de Geraniumlaan.  Deze omleiding zal ongeveer 3 weken van kracht zijn zodat de herstelling voldoende kan uitharden.

Bij deze gelegenheid willen we ook wijzen op het feit dat er controles zullen gebeuren op het wildparkeren op de busparkeerstrook en de Kiss and Ride strook.  Er zijn meer dan 300 parkeerplaatsen beschikbaar op de parking sportpark, voldoende dus om reglementair te parkeren en het geld van een boete foutparkeren uit te sparen.

190220 parking Sportpark 

 

 

 

 

 


 

 

 

Beëindigde werken

 JAN BREYDELSTRAAT EN WOLSTRAAT - 23 november 2018 

 FIETSBRUG BALGERHOEKE 

 ZILVERSTRAAT - 19 november 2018

 TEIRLINCKSTRAAT - 19 november 2018

 TEIRLINCKSTRAAT - 15 oktober tot 16 november 2018

 WAAISTRAAT - 26 november t.e.m. 14 december 2018

 PEPERSTRAAT - 26 november t.e.m. 21 december 2018

 TIELTSESTEENWEG


 

 

Beëindigde werken

Kaaistraat terug open

De herstelling in de Kaaistraat ter hoogte van nummer 33 is goed verlopen en in de late namiddag van maandag 11 februari zal de Kaaistraat terug opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. De straat is terug toegankelijk vanuit de Stationsstraat en de Zuidmoerstraat.

Voor voetgangers en fietsers was er steeds doorgang voorzien.

 


 

Tieltsesteenweg - vanaf 17 januari 2019

Vanaf donderdag 17 januari 2019 zal firma Vindevogel in opdracht van de Watergroep werken uitvoeren in de Tieltsesteenweg in het deel tussen de kruispunten met de Nijverheidskaai en de Korte Moeie. 

Alle drinkwateraansluitingen vanaf huisnummer 58-60 tot huisnummer 112 zullen overgekoppeld worden op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Hierbij is het mogelijk dat er ook op privaat terrein en aan de watermeter in de woning moet gewerkt worden. Dit zal steeds onder toezicht van De Watergroep gebeuren.

Om de werken en het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen is er beslist om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren. Het verkeer komende van het centrum zal daarom omgeleid worden via Korte Moeie - Slachthuisstraat – Nieuwendorpe en Nijverheidskaai.

Wateronderbrekingen: als gevolg van deze werken zullen wateronderbrekingen noodzakelijk zijn. Bewoners zullen hiervan steeds tijdig op de hoogte worden gebracht door De Watergroep. De bewonersbrief en een plan vind je hier

  


Fietsbrug Balgerhoeke

Vanaf maandag 19 november 2018 start de Vlaamse Waterweg met de werkzaamheden aan het fiets- en voetgangersbrugje naast de Balgerhoekebrug. De werkzaamheden verlopen in verschillende fases waarbij de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt.

Om de veiligheid tijdens de afbraakwerken  te garanderen, zal de Balgerhoekebrug en het jaagpad (vanaf de brug richting Zomergem, kant Adegem), van woensdag 28 november t.e.m. vrijdag 30 november 2018 afgesloten worden voor al het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers.

Er wordt een omleiding voorzien via de N9 en de Oude Staatsbaan. Bij het begin en einde van de schooltijd zal de brug kortstondig worden opengesteld voor voetgangers en fietsers.

Het plaatsen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is voorzien tijdens de Krokusvakantie van maandag 4 tot en met donderdag 7 maart 2019. Gedurende deze periode zal de brug ook afgesloten worden voor al het verkeer.

 

 


 

 

 

 

Waaistraat - 26 november t.e.m. 14 december 2018

Aanstaande maandag 26 november starten er werken in de Waaistraat door de firma Hardo in opdracht van Eandis. Er worden kabels aangelegd om de windmolens die geplaatst worden aan de noordzijde van de E34 aan te sluiten op het net.

De werken worden in drie fases uitgevoerd waarbij in elke fase een deel van de Waaistraat wordt afgesloten. Hierdoor is verkeer tussen Eeklo en Kaprijke niet mogelijk via de Waaistraat. Er is steeds een omleiding voorzien via Bentille langs de N434 (Peperstraat, Kleemhoek, Moerstraat) en de N456 (Molenstraat).

Elke fase zal ongeveer een week in beslag nemen. Doorgang voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs zal steeds mogelijk zijn en het Onthaal-Oriëntatie en Observatiecentrum De Waai zal steeds bereikbaar zijn. Zonder weerverlet zullen de werken duren tot midden december 2018. 

Fase 1: Waaistraat afgesloten tussen Molenstraatje en Centrum De Waai

Fase 2: Waaistraat afgesloten tussen Galgestraatje en het Sint-Vincentiusstraatje

Fase 3: Waaistraat afgesloten tussen de Peperstraat en het Sint-Vincentiusstraatje

 


 

Peperstraat - 26 november t.e.m. 21 december 2018

Van maandag 26 november t.e.m. vrijdag 21 december 2018 worden er in opdracht van Aquafin renovatiewerken aan enkele inspectieputten van de riolering in de Peperstraat uitgevoerd door aannemer Kumpen NV. Gedurende deze werken worden de inspectieputten hersteld en gereinigd.

De hinder door de werkzaamheden in het voetpad, fietspad en in de parkeerstroken is beperkt voor doorgaand verkeer. Tijdens de werken aan de inspectieputten in de rijbaan, wordt er gewerkt met verkeerslichten. Hierdoor is er vertraging mogelijk, maar het verkeer kan afwisselend in beide richtingen blijven rijden.


 

Jan Breydelstraat en Wolstraat - 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken worden de Jan Breydelstraat (tussen de Euerardstraat en Vlaspad) en de Wolstraat gedurende 20 dagen tussen 17 oktober en 23 november 2018 afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Euerardstraat-Zuidmoerstraat-Gulden Sporenstraat en omgekeerd.

 

 

 

Zilverstraat - 19 november 2018

Door nutsvoorzieningswerken wordt de Zilverstraat afgesloten op maandag 19 november 2018. Er wordt een omleiding voorzien via Kerkplein-Prinsenhofstraat-Teirlinckstraat-Roze-Rabautstraat-Blommekens-Boelare. 


 

Teirlinckstraat - 19 november 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt het eerste deel van de Teirlinckstraat op maandag 19 november afgesloten. Het éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Teirlinckstraat tussen de Prinsenhofstraat en de Kerkstraat wordt omgedraaid. 

 


Teirlinckstraat - 15 oktober tot 16 november 2018

Voor herstellingswerken aan het wegdek wordt het tweede deel van de Teirlinckstraat afgesloten in 2 fases:

  • 15 oktober tot 2 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 62 tot aan het kruispunt met de Kerkstraat.
  • 5 tot 16 november: De Teirlinckstraat wordt afgesloten tussen huisnummer 44 en 62.

Er wordt een omleiding voorzien via de Roze-Rabautstraat-Blommekens-Boelare-Markt-Kerkstraat.


 

 

 


2018

verkeershinder november 2018

verkeershinder oktober 2018

verkeershinder september 2018

verkeershinder augustus 2018

verkeershinder juli 2018

verkeershinder juni 2018

verkeershinder mei 2018

verkeershinder april 2018

verkeershinder maart 2018

verkeershinder februari 2018

verkeershinder januari 2018

 

2017

verkeershinder december 2017

verkeershinder november 2017

verkeershinder oktober 2017

verkeershinder september 2017

verkeershinder in augustus 2017

verkeershinder in juli 2017

verkeershinder in juni 2017

verkeershinder in mei 2017

verkeershinder in april 2017

verkeershinder maart 2017

verkeershinder in februari 2017

verkeershinder in januari 2017

 


Zoeken