Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / stadsdiensten / Sociaal Huis

Sociaal Huis

logo sociaal huisDe Stedelijke Dienst Sociale Zaken werd sedert 16 oktober 2007 opgenomen in het Sociaal Huis op Welzijnscampus De Zuidkaai.

 

Het Sociaal Huis is een samenwerking tussen OCMW en Stad Eeklo. Het is hét centrale aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen van sociale aard en welzijnsaard. Twee medewerkers, Lynn Rys (OCMW) en Christina Trenson (Stad Eeklo) zorgen ervoor dat jij de sociale dienstverlening vindt waar je nood aan hebt.

 

In het Sociaal Huis kun je iedere voormiddag of dinsdagavond rechtstreeks terecht voor: 

 • pensioenen
  Algemene info omtrent pensioenwetgeving, pensioenberekening (vanaf 55 jaar), aanvragen en opvolging tegemoetkomingen aan personen met een handicap: aanvragen integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming, hulp aan bejaarden, parkeerkaart voor personen met een handicap, attest voor fiscale en sociale doeleinden werkloosheidsreglementering:

 

 • geldig maken van formulieren deeltijdse tewerkstelling.

 

 • afstempeling verblijfsbewijs
  Formulier C66bis (dat krijgt u als werkloze van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)) 

 • studietoelagen
  Informatie over en hulp bij het aanvragen van de school- en studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Meebrengen: elektronische identiteitskaart en pincode van de aanvrager
 
 • verwarmingstoelage: aanvragen van een tussenkomst uit het Sociaal Stookoliefonds – van januari tot december: binnen de 60 dagen na levering aan te vragen – tussenkomst voor maximum 1500 liter per jaar. Meebrengen: identiteitskaart aanvrager, leveringsbon of factuur, klevertje mutualiteit, indien appartement: attest eigenaar met aantal appartementen
 
 • algemene informatie over sociale of financiële hulpverlening in Eeklo én doorverwijzing. Op de vraag ’Bij welke dienst kan ik best met mijn specifieke vraag terecht?’, krijg je in het Sociaal Huis een antwoord.

 

 • aanvragen van de Kom Uit Pas
  De Kom Uit Pas is een kaart waarmee je – met korting – bij stedelijke diensten en tientallen verenigingen kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Inwoners met een klein of bescheiden inkomen worden op die manier aangemoedigd om deel te nemen aan het sociale leven. Het stadsbestuur en het OCMW van Eeklo staan samen met de Vlaamse overheid in voor de financiering. Een avond toneel in het CultuurCentrum De Herbakker, lessen volgen aan de academie, een namiddag naar de speelpleinwerking, baantjes trekken in het zwembad, een boek lenen in de bib, mee sporten in een club, lid worden van een vereniging of jeugdbeweging kan nu met de Kom Uit Pas tegen een heel voordelig tarief: je betaalt ongeveer 1/5 van de gewone prijs of van het lidgeld. Om een Kom Uit Pas te krijgen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden en moet je een aanvraagformulier invullen.

Naast de dagelijkse dienstverlening vinden er ook nog enkele zitdagen plaats in het Sociaal Huis.

sociaal huis

Kaaistraat 34

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 17 00/01
fax 09 218 17 09

e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be

welzijnsambtenaar Stad Eeklo: Christina Trenson

medewerker OCMW Sociaal Huis: Lynn Rys

 

Openingsuren: iedere voormiddag van 9 tot 12 uur, elke 2de en 4de dinsdagavond van 17 tot 19 uur.

 

Grote kaart

 


Zoeken